Cytat miesiąca

 

"To wynalazek druku
spowodował owe zmiany:
dawniej szanowano ludzi,
a teraz książki."


Charles Louis Montesquieu

 

Aktualności

 Lekcja Czytania z Tygodnikiem Powszechnym

Lekcja Czytania z Tygodnikiem Powszechnym

30 września 2014r. mieliśmy przyjemność gościć w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu prof. dra hab. Tomasza Cieślaka z Uniwersytetu Łódzkiego. Okazją do tego spotkania była druga "Lekcja Czytania z Tygodnikiem Powszechnym", w której uczestniczyła młodzież z II LO im. Żeromskiego w Sieradzu. Podobnie jak poprzednio zorganizowała ją BP Sieradz we współpracy z II LO reprezentowanym przez Panią Marię Przybyłek – polonistkę, opiekunkę szkolnego koła teatralnego LO2.

Przedmiotem zajęć prowadzonych przez Profesora Cieślaka – adiunkta w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ, autora i współredaktora licznych prac o polskiej poezji XX i XXI wieku, był wiersz Juliana Tuwima "Powody. Piosenka na majową melodię". Zajęcia łączyły formę wykładu, prezentacji i dyskusji z udziałem uczniów. W trakcie zajęć prelegent zaproponował młodym czytelnikom "wędrówkę" przez kolejne etapy analizy i interpretacji literackiej wiersza, który okazał się utworem dość zagadkowym i wcale niejednoznacznym. Towarzyszyła temu próba systematyzacji metod i wiedzy składających się na warsztat nie tylko badacza literatury, ale także każdego dociekliwego czytelnika poezji. Rzutowany na szerokie tło teorii literatury, wydarzeń historycznych i biografii poety utwór ujawniał stopniowo treść zawartej w nim aktualnej politycznej satyry.

Zachęta do dojrzałej lektury wierszy, umiejętność zainteresowania słuchaczy przedkładanymi im kwestiami oraz pasja i osobowość prowadzącego przekonały młodych uczestników spotkania ile satysfakcji niesie z sobą odkrywanie ukrytych sensów literatury i dowiodły, jak niebanalnym można uczynić pytanie: "Co poeta chciał przez to powiedzieć?". 

Lekcja Czytania z Tygodnikiem Powszechnym   Lekcja Czytania z Tygodnikiem Powszechnym   Lekcja Czytania z Tygodnikiem Powszechnym