Cytat miesiąca

.

"Nie pragnij wiedzieć wszystkiego,
ażebyś we wszystkim
nie był nieukiem."


Demokryt

 

Aktualności

 Jan Długosz - człowiek wszechstronny

Jan Długosz - człowiek wszechstronny27.10.2015 roku, w siedzibie Sieradzkiego Centrum Kultury, odbyła się trzecia już konferencja z cyklu „Patroni Roku...” zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu. Tegoroczna konferencja została poświęcona Janowi Długoszowi - wybitnemu polskiemu historykowi, kronikarzowi, dyplomacie i dostojnikowi kościelnemu, którego sześćsetna rocznica urodzin stała się powodem do ogłoszenia roku 2015 Rokiem Długosza.

Licznie przybyli goście i uczniowie z sieradzkich szkół mieli okazję wysłuchać kilku ciekawych wystąpień przybliżających nie tylko czasy i osobę patrona. Wśród prelegentów znaleźli się: Paulina Milewska - pracownik Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Jacek Jordan - historyk, dr Alina Brzuska - Kępa - pracownik Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ, Jan Książek - Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Dariusz Klimczak. Przykłady dobrych praktyk przedstawiła Urszula Bednarek nauczyciel-bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu. Jednym z punktów programu było rozdanie nagród laureatom międzypowiatowego konkursu pod nazwą "Zapomniana sztuka pięknego pisania". Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona wybitnemu dziejopisowi którą uczestnicy mogli oglądać w holu teatru. Miłym akcentem na zakończenie konferencji był występ grupy teatralnej LO2 pod kierunkiem Pani Marii Przybyłek. 

Jan Długosz - człowiek wszechstronny   Jan Długosz - człowiek wszechstronny   Jan Długosz - człowiek wszechstronny   Jan Długosz - człowiek wszechstronny   Jan Długosz - człowiek wszechstronny

Jan Długosz - człowiek wszechstronny   Jan Długosz - człowiek wszechstronny   Jan Długosz - człowiek wszechstronny   Jan Długosz - człowiek wszechstronny   Jan Długosz - człowiek wszechstronny

Jan Długosz - człowiek wszechstronny   Jan Długosz - człowiek wszechstronny   Jan Długosz - człowiek wszechstronny   Jan Długosz - człowiek wszechstronny   Jan Długosz - człowiek wszechstronny

Jan Długosz - człowiek wszechstronny   Jan Długosz - człowiek wszechstronny   Jan Długosz - człowiek wszechstronny

Materiały pokonferencyjne

Czytam więc jestem

Historia w najnowszej literaturze i książce dziecięcej

Przykłady dobrych praktyk

Prace laureatów konkursu "Zapomniana sztuka pięknego pisania"

 

Patronat medialny lodz