Aktualności

 Tomiki poezji Marii Duszki

 Tomiki poezji Marii DuszkiW holu BP Sieradz prezentujemy tomiki poezji Marii Duszki – poetki, dziennikarki, bibliotekarki i animatorki kultury. Autorka jest znaną nie tylko w środowisku lokalnym mistrzynią słowa. Jej twórczość zwróciła uwagę i została doceniona przez krajowych i zagranicznych krytyków. Tomik „Galeria Świat” był nominowany do nagrody im. ks. Jana Twardowskiego w 2012 roku, jej wiersze były tłumaczone na kilkanaście języków, znaleźć je można w antologiach wydanych w Polsce i za granicą.

Poetka uczestniczy w międzynarodowych, krajowych i lokalnych festi- walach i konkursach poetyckich. Maria Duszka publikowała w wielu polskich czasopismach literackich i kulturalnych. Od piętnastu lat prowadzi założone przez siebie Koło Literackie „Anima”, otaczając artystyczną opieką sieradzkich poetów-amatrów. Pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Bibliotekarka z duszą artysty i okiem czujnego obserwatora napisze z przekorą, która bywa cechą mędrców:

dzień w podróży
nie otwieram książki
czytam świat