Covid 19 - Procedury

covid

Bezpłatne e-książki

Libra Ibuk

logo libclient

Wiktoria 1920

Wiktoria 1920

Cytat miesiąca

 

"Chwałą jednych jest, że piszą,
a innych,
że się do tego nie zabierają"


Jean de La Bruyère

 

Aktualności

Stanislaw ZolkiewskiSTANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI
1547 - 1620


polski magnat, pisarz i pamiętnikarz,
hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny, sekretarz królewski,
zwycięzca w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom.

 

Nota biograficzna 

Uchwała Sejmu RP

Zestawienie bibliograficzne