Cytat miesiąca

 

"Nic tak nie zabija czasu
jak książka."

Cesare Pavese

 

Aktualności

Stanislaw ZolkiewskiSTANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI
1547 - 1620


polski magnat, pisarz i pamiętnikarz,
hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny, sekretarz królewski,
zwycięzca w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom.

 

Nota biograficzna 

Uchwała Sejmu RP

Zestawienie bibliograficzne