Cytat miesiąca

 

"Cóż to takiego jest wiedza?
Nic innego jak zapisane doświadczenie."

Thomas Carlyle

 

Aktualności

Stanislaw ZolkiewskiSTANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI
1547 - 1620


polski magnat, pisarz i pamiętnikarz,
hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny, sekretarz królewski,
zwycięzca w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom.

 

Nota biograficzna 

Uchwała Sejmu RP

Zestawienie bibliograficzne