Cytat miesiąca

 

"Wiedza jest drugim słońcem
dla ludzi."

Platon

 

Aktualności

IngardenROMAN INGARDEN
1893 – 1970
50. ROCZNICA ŚMIERCI

Filozof polski, uczeń Edmunda Husserla,
profesor Uniwersytetu Lwowskiego,
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Najznakomitszy przedstawiciel fenomenologii w Polsce. Czasem określany jako
twórca "drugiej szkoły fenomenologicznej".

  Nota biograficzna

Uchwała Sejmu RP

Zestawienie bibliograficzne