Cytat miesiąca

 

"Sztuka drukarska
jest artylerią idei."


Antoine Rivarol

 

Aktualności

Biblioteka Pedagogiczna w ramach cyklicznych prezentacji osiągnięć plastycznych uczniów szkół i placówek oświatowych z terenu Sieradza i okolic zaprasza do obejrzenia kolejnej wystawy. Tym razem, (w dniach 1.06. -30.06.2011 r.), będzie można podziwiać prace wychowanków Szkoły Podstawowej dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce.

W szkole funkcjonują oddziały: przedszkolny, klasy I-III i dwie grupy wychowawcze dla dzieci starszych, w których każdy uczeń może nadrobić zaległości szkolne, spowodowane nieobecnością na skutek długotrwałej choroby. Nauczyciele zatrudnieni w tej placówce nie szczędzą wysiłku, aby stworzyć swoim podopiecznym jak najlepsze warunki również i do twórczego rozwoju. Każdy uczeń może tu doskonalić swoje uzdolnienia i realizować własne pasje. Prezentowana ekspozycja gromadzi materialne dowody tych działań w postaci prac plastycznych wykonanych różną techniką.

Wszystkich zainteresowanych serdacznie zapraszamy!