Wstęp deklaracji

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bpsieradz.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej nie ma dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Udogodnienia:

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • przełączniki zmiany kontrastu,
  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,

Przełączniki do tych udogodnień dostępne są na górze strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (43) 822 31 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu częściowo spełnia wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników na parterze. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody lub winda). Na terenie biblioteki znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych i jest dostosowana dla potrzeb ludzi poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na korytarzu umieszczona jest tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń biblioteki. Informacji udzielają również pracownicy biblioteki. Brak jest informacji dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecamy wcześniejszy kontakt tel.: (43) 822 31 64; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Zduńskiej Woli spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Biblioteka znajduje się przy ulicy Żeromskiego 10a w Zduńskiej Woli. Wejście do budynku utrudniają wąskie stopnie. Biblioteka usytuowana jest na jednym poziomie. W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecamy wcześniejszy kontakt tel.: 43 823 34 71, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Łasku nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Biblioteka znajduje się przy ulicy 9 Maja 6 w Łasku.  Wejście do budynku utrudniają schody. Biblioteka usytuowana jest na pierwszym piętrze na jednym poziomie. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością. Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecamy wcześniejszy kontakt tel.: 43 675 20 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Poddębicach spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Biblioteka znajduje się przy ulicy ul. Narutowicza 13 w Poddębicach. Przed budynkiem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka usytuowana jest na na jednym poziomie. W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecamy wcześniejszy kontakt tel. 43 678 36 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Wieluniu nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Biblioteka znajduje się przy ulicy ul. Piłsudskiego 6 w Wieluniu. Wejście do budynku utrudniają schody. Biblioteka usytuowana jest na na jednym poziomie. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością. Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecamy wcześniejszy kontakt tel. 43 843 41 19, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Pajęcznie nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Biblioteka znajduje się przy ulicy ul. Wiśniowej 7 w Pajęcznie. Wejście do budynku utrudniają wąskie schody. Biblioteka usytuowana jest na na jednym poziomie. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością. Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecamy wcześniejszy kontakt tel. 34 311 20 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Wieruszowie nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Biblioteka znajduje się przy ulicy ul. Klemensa Wierusza 7-9 w Wieruszowie. Wejście do budynku utrudniają wąskie schody. Biblioteka usytuowana jest na na jednym poziomie. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością. Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecamy wcześniejszy kontakt tel. 62 784 25 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Bronowie nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wejście do budynku utrudniają schody. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością. Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecamy wcześniejszy kontakt tel. 669 197 769, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.