Cytat miesiąca

 

"To wynalazek druku
spowodował owe zmiany:
dawniej szanowano ludzi,
a teraz książki."


Charles Louis Montesquieu

 

 Uczymy się nauczać

„Uczymy się nauczać.”.
Richard I. Arends
(Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998)

Propozycja, którą przedstawiam nie należy na pewno do nowości wydawniczych, ale jest niewątpliwie warta polecenia. W dobie przemian edukacyjnych, reformy i zawirowań wokół oświaty każdemu nauczycielowi przyda się usystematyzowanie wiedzy, przypomnienie zasad postępowania w szkolnym środowisku, a także podpowiedzi w wielu kwestiach. Sprawy codziennej pracy przedstawia autor w wielu rozdziałach podzielonych na trzy funkcje nauczyciela: kierowniczą, interakcyjną i organizacyjną. Ułatwia to odbiorcy wybór interesującej tematyki, skupienie się na potrzebnej w danym momencie wiedzy. Autor swoją wiedzą i radami wspiera doświadczonego nauczyciela, ale nie zapomina o tym początkującym, bo choć szkoła nieustannie się zmienia, to pewne sprawy pozostają bez zmian. Troski młodego nauczyciela, sposoby na dobry początek relacji z uczniami, kontakty z innymi nauczycielami to nie jedyne omawiane elementy.

A co dla nauczyciela z bagażem doświadczeń? Na pewno sposoby na ład w klasie, pracę z grupą integracyjną, kontrolę szkolnych postępów uczniów i role oceny. Początek każdego roku szkolnego to czas planów, konstruowania celów i efektów do osiągnięcia, ale również stworzenia w klasie klimatu odpowiedniego do skutecznego przekazywania wiedzy. W tego typy przemyśleniach na pewno przyda się pomoc fachowej literatury, krótkich i zwięzłych omówień danego problemu. Człowiek uczy się przez całe życie – zapraszam nauczycieli do lektury.

 

 Elżbieta Żłobińska BP
Filia w Wieruszowie