Książka ma za zadanie pomóc rodzicom, opiekunom, nauczycielom zrozumieć, czym jest depresja dla młodego człowieka, co się z nim wtedy dzieje, jakie myśli i uczucia nim targają. Młodzież opowiada o tym własnymi słowami, które bardziej przekonują niż jakakolwiek teoretyczna analiza. Warto przeczytać rady specjalistów, dowiedzieć się, na czym polega wsparcie profesjonalistów i jakie mogą być konsekwencje, kiedy taka pomoc jest dla dziecka niedostępna.

Książka proponuje nowatorskie podejście do tematu konfliktów społecznych. Do tej pory skupiano się na tym, jak rozwiązywać konflikty i jak nimi zarządzać. Prezentowana praca w centrum uwagi stawia problem przeciwdziałania konfliktom na różnych poziomach życia społecznego. Systemowe zapobieganie konfliktom polega na kształtowaniu takich reguł ładu społecznego, które nie będą dopuszczać do powstawania konfliktów „niepotrzebnych”.

Z książki tej, jak z przewodnika, korzystać będą mogli wszyscy, którzy poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy, zapewniających radość tworzenia oraz poprawę samopoczucia. Książka jest zbiorem działań arteterapeutycznych, które mogą stać się pretekstem, inspiracją do opracowania własnych projektów autoterapeutycznych bądź zorganizowania warsztatów z arteterapii. Jest to jednocześnie świadectwo życia w czasie pandemii.

Polecamy pozycję zawierającą krytykę aktualnie prowadzonej polityki klimatycznej. Autor nie zajmuje się ociepleniem klimatu, tylko skutkami technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi bezmyślnego forsowania rozwiązań ekologicznych. Światowa polityka klimatyczna ignoruje sprawy lokalne, pod tym względem jest oderwana od rzeczywistości i stąd jej szkodliwość jest tak wielka. Nieprzemyślane działania Zielonych negatywnie wpływają na zdrowie milionów Polaków.

Autorzy przekonują nas, byśmy z otwartością traktowali internet i nowe media. Analizują w jaki sposób zdobycze cywilizacyjne wpływają na mózg młodego człowieka. Kluczowa jest skuteczna integracja mózgu i technologii. Rozdziały książki przyciągają uwagę: Facebook na dopaminie, Minecraft, czyli serotonina w internecie, Peer learning, czyli nauczanie rówieśnicze, Instastory: opowiem ci swoją historię, Ralph Demolka w internecie.

Technologie cyfrowe zrewolucjonizowały świat oraz stały się narzędziem zmian globalnych. Obszarem szczególnego wykorzystania technologii cyfrowej jest edukacja, która w sytuacji izolacji i konieczności wprowadzenia nauczania zdalnego postawiła z dnia na dzień przed nauczycielami niespotykane wcześniej nowe wyzwania. Młodzi ludzie traktujący cyfrowe narzędzia jako podstawowe środki komunikacji oraz zdobywania informacji, "wsiąknięci w sieć", tworzą nowe strategie działania, nieznane ich rodzicom i nauczycielom.

Zjawisko resilience to wciąż zagadnienie nowe, nieprzebijające się do głównego nurtu refleksji pedagogicznej, a koniecznie trzeba je poznać. Resilience według jednej z definicji przytoczonych w książce to umiejętność radzenia sobie ze skutkami negatywnych zjawisk i wydarzeń życiowych. Jest to proces powrotu do zdrowia psychicznego i względnie dobrego funkcjonowania po przeżyciu silnie stresującego zdarzenia.

Książka o pielęgnowaniu mądrości oraz zdolności do refleksji w epoce, w której obie wydają się coraz bardziej zagrożone. Internet wkroczył w nasze życie i bezpowrotnie je przewartościował. Przekształcił sposób, w jaki myślimy i działamy. Problemy z koncentracją, coraz krótsze i uboższe wypowiedzi oraz problemy z przyswajaniem długich tekstów nie są dziełem przypadku.