Książka ma za zadanie pomóc rodzicom, opiekunom, nauczycielom zrozumieć, czym jest depresja dla młodego człowieka, co się z nim wtedy dzieje, jakie myśli i uczucia nim targają. Młodzież opowiada o tym własnymi słowami, które bardziej przekonują niż jakakolwiek teoretyczna analiza. Warto przeczytać rady specjalistów, dowiedzieć się, na czym polega wsparcie profesjonalistów i jakie mogą być konsekwencje, kiedy taka pomoc jest dla dziecka niedostępna.

Książka proponuje nowatorskie podejście do tematu konfliktów społecznych. Do tej pory skupiano się na tym, jak rozwiązywać konflikty i jak nimi zarządzać. Prezentowana praca w centrum uwagi stawia problem przeciwdziałania konfliktom na różnych poziomach życia społecznego. Systemowe zapobieganie konfliktom polega na kształtowaniu takich reguł ładu społecznego, które nie będą dopuszczać do powstawania konfliktów „niepotrzebnych”.

Z książki tej, jak z przewodnika, korzystać będą mogli wszyscy, którzy poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy, zapewniających radość tworzenia oraz poprawę samopoczucia. Książka jest zbiorem działań arteterapeutycznych, które mogą stać się pretekstem, inspiracją do opracowania własnych projektów autoterapeutycznych bądź zorganizowania warsztatów z arteterapii. Jest to jednocześnie świadectwo życia w czasie pandemii.

Polecamy pozycję zawierającą krytykę aktualnie prowadzonej polityki klimatycznej. Autor nie zajmuje się ociepleniem klimatu, tylko skutkami technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi bezmyślnego forsowania rozwiązań ekologicznych. Światowa polityka klimatyczna ignoruje sprawy lokalne, pod tym względem jest oderwana od rzeczywistości i stąd jej szkodliwość jest tak wielka. Nieprzemyślane działania Zielonych negatywnie wpływają na zdrowie milionów Polaków.