Kalendarium

100. rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej

http://polishfreedom.pl/images/upload/baza-zrodel/konstytucja_marcowa/Konstytucja%20z%2017%20marca%201921%20r.view%20(przyci%C4%99te)_original.jpg

 

17 marca 1921 r. ogromną większością głosów Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję RP. Składała się ona ze 126 artykułów, podzielonych na 7 rozdziałów. Poprzedzała je preambuła, rozpoczynającą się od słów: „W imię Boga Wszechmogącego! My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały…”.

Przyjęta ustawa zasadnicza stwierdzała, że państwo polskie jest Rzeczpospolitą, w której władza zwierzchnia należy do narodu, rozumianego jako ogół obywateli. Struktura państwa oparta została na trójpodziale władzy. 

 

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. - Dziennik Ustaw 1921 nr 44 poz. 267

 

Konstytucja marcowa - trudny kompromis - opowiada prof. Przemysław Waingertner z Instytutu Historii UŁ

 

 

Cofnij