Kalendarium

Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy - 425 rocznica

 https://bi.im-g.pl/im/58/6b/17/z24558936IEG,Widok-Warszawy-od-strony-Pragi-na-rycinie-Georga-B.jpg

 

W 1595 roku na Zamku Królewskim na Wawelu wybuchł pożar. Stąd 18 marca 1596 roku król podjął decyzję o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy. Sama przeprowadzka miała miejsce 24 maja 1609 roku.

Decyzja króla Zygmunta III Wazy nie była poparta żadnym aktem prawnym. Kraków pozostał miejscem koronacji kolejnych władców Polski. Tam przechowywano także insygnia królewskie. Dopiero po 1611 roku Warszawa zaczęła przejmować funkcje dyplomatyczne i polityczne. Podział ten trwał do 1795 roku – daty trzeciego rozbioru Polski.

Wokół przeniesienia stolicy Polski z Krakowa do Warszawy trwa wiele dyskusji. Pierwszą stolicą, w której określono Warszawę jako stolicę, była Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r. Wcześniej natomiast stolicą de facto stała się Warszawa, mieszcząca dwór królewski, najważniejsze urzędy. Tu zapadały główne decyzje o losach państwa. Tytularną stolica pozostawał Kraków, gdzie odbywały się koronacje i gdzie chowano władców.

Nie da się jednak zaprzeczyć, że dokładnie 18 marca 1596 roku, podjęto decyzję o przeprowadzeniu zmian, które miały wpływ na dalszą przyszłość. 

Cofnij