Kalendarium

Stanisław Jachowicz - 225 rocznica urodzin

 

Bajkopisarz, autor wierszy dla dzieci, pedagog, dziennikarz, wydawca, działacz społeczny. Uro­dził się 17 kwiet­nia 1796 roku w tar­no­brze­skim Dzi­ko­wie, zmarł 24 grud­nia 1857 roku w War­sza­wie.

Cofnij