Uczestnikami debaty - Czy jubileusze są nam potrzebne? która odbyła się 10 października br. byli: Dorota Błaszczyk - wicedyrektor II LO im St. Żeromskiego w Sieradzu Olgierd Neyman - dyrektor WODN w Sieradzu, Jarosław Jędrych – PBW im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi Andrzej Sznajder – pisarz, regionalista Maciej Kaczmarek – przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola i młodzież z II LO w Sieradzu i ZSP nr 1 w Sieradzu

Jakie cele przyświecają celebracji jubileuszy; na jakich treściach powinny się osadzać; hucznie czy kameralnie, masowy czy indywidualne? wokół takich pytań toczyła się rozmowa. Elementem debaty było przedstawienie wyników sondażu ulicznego przeprowadzonego przez uczniów II LO w Sieradzu na temat celebrowania jubileuszy.