Zgodnie z zapowiedzią ogłaszamy konkurs kaligraficzny. W zakładce inspiracje znajdziecie przykłady liter, które mogą posłużyć jako źródło pomysłu do stworzenia własnego stylu pisania.

Konkurs realizowany był w ramach zadania pn. „Twoja twarz powinna mi być znana – propagowanie wiedzy o historii regionu. Promocja czytelnictwa” finansowanego z Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” NA ROK 2020. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu krótkometrażowego filmu nawiązującego do tematu, który brzmi „Twoja twarz powinna być mi znana” (krótka filmowa opowieść o wybranej przez siebie postaci, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z Sieradzem, powiatem sieradzkim.

28.02.2019 w naszej Bibliotece odbył się konkurs powiatowy w ramach II etapu IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” objętego honorowym patronatem m.in. Ministra Edukacji Narodowej i Instytutu Książki. Celem naszego działania jest promowanie ważnych społecznie wartości takich jak: czytanie literatury, edukacja, kulturalna rozrywka, integracja międzypokoleniowa, mądre spędzanie czasu wolnego, szacunek, odpowiedzialność.