Obrazek na którym widać kilka książek

Hetman Żółkiewski - zwycięski wódz, który przegrał ostatnią bitwę Spotkanie z historykiem 25 września 2020 roku w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, młodzież klas III Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 w Sieradzu spotkała się z historykiem Panem Jackiem Jordanem na prelekcji poświęconej Wielkiemu Hetmanowi Rzeczypospolitej Stanisławowi Żółkiewskiemu.

Polski magnat, pisarz i pamiętnikarz był Hetmanem Wielkim Koronnym, sekretarzem królewskim, zwycięzcą w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom. Dzięki najnowszym badaniom wiemy, że Żółkiewski miał swe słabości i wady, ale całym swym życiem, ofiarną służbą, postawą moralną, patriotyczną, patriotyzmem i bohaterską śmiercią dowiódł, iż słusznie mu się należy miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych