Elektroniczne lupy, mówiące zegarki, urządzenia rozpoznające kolory, bilonówki, nawlekacze do nici – z jakiego sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku? To pokazało spotkanie, które zorganizowaliśmy w dniu 11 kwietnia we współpracy z sieradzkim kołem Polskiego Związku Niewidomych i firmą Lumen z Warszawy.

27 lutego 2018 w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu miało miejsce kolejne wydarzenie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+ - Aktywna Tolerancja Otwarta Młodzież. Uczniowie z II LO im. Stefana Żeromskiego byli odbiorcami performensu dotyczącego tolerancji wobec innych narodowości.

Wokół źródeł, inspiracji i konkretów 20 lutego 2018r. Odbyło się spotkanie warsztatowe w ramach gminnego programu „Czytanie w Gminie Sieradz: innowacyjne pomysły na propagowanie czytelnictwa Einatyzc”. Program realizowany jest przez WODN w Sieradzu we współpracy m.in. z Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu, pod patronatem Wójta Gminy Sieradz i Łódzkiego Kuratora Oświaty.

23 stycznia 2018 roku w Galerii Dekada w Sieradzu podjęliśmy działanie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+. Dzięki przychylności Dyrektora obiektu, uczniowie z II LO im. St. Żeromskiego zaskoczyli odwiedzających galerię tworząc sztuczny tłum i przeprowadzając krótkotrwałe zdarzenie – flash mob.