Zachęcamy nauczycieli do skorzystania z oferty zajęć czytelniczo-edukacyjnych prowadzonych przez naszych nauczycieli bibliotekarzy. Lekcje można zamawiać osobiście w siedzibie biblioteki lub telefonicznie 43 822 31 64

Zachęcamy nauczycieli do skorzystania z oferty zajęć czytelniczo-edukacyjnych prowadzonych przez naszych nauczycieli bibliotekarzy. Lekcje można zamawiać osobiście w siedzibie biblioteki lub telefonicznie 43 822 31 64

Dla uczniów na każdym poziomie edukacji

Pierwszy raz w bibliotece
Zajęcia biblioteczne zapoznające z Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu (zbiory,zasady korzystania, katalogi). Częścią zajęć jest oprowadzenie po pomieszczeniach biblioteki 

Przedszkola oraz szkoły podstawowe - klasy I-III

Jak powstaje książka?
Droga powstawania książki od autora, poprzez ilustratora, korektora, drukarza,introligatora... Lekcja z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Nie zawsze był długopis.
Zajęcia biblioteczne dotyczące historii książki i pisma. Dzieci mają możliwość„pisać” pismem klinowym oraz gęsim piórem maczanym w atramencie. Lekcja ma charakter warsztatowy.

Prośby książki
Zajęcia literacko-biblioteczne propagujące dbałość o książki.

Czytała Babcia, czytała Mama, czytasz Ty
Zajęcia literacko-plastyczne zapoznające dzieci z postaciami z dawnych bajekznanych ich rodzicom i dziadkom. Zawierają gry i zabawy tematyczne.

Poranek z bajką
Zajęcia propagujące rolę bajki w kształtowaniu się osobowości dzieci. Przedszkolaki słuchają wybranej bajki na płycie analogowej lub płycie CD.

Zmyślne zmysły
Zajęcia rozwijające zmysły poprzez zabawę. Lekcja ma charakter warsztatowy.

Główka pracuje
Zajęcia zawierają gry matematyczno-logiczne, elementy plastyczne i zabawy ruchowe. Utrwalanie orientacji przestrzennej i znajomości figur geometrycznych.

Bezpieczeństwo ważna sprawa
O zachowaniach bezpiecznych i niebezpiecznych w domu, w szkole i na ulicy. Lekcja z wykorzystaniem technik multimedialnych, wzbogacona o gry i zabawy.

Poznajemy zawody
Zajęcia literacko-plastyczne z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Pluszowy Miś
Zajęcia z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. Podczas gier i zabaw poznajemy wspólnie „misiowe” zwyczaje. Lekcja wykorzystuje środki multimedialne.

Dary jesieni
Zajęcia literacko-plastyczne. Zawierają gry, zagadki i zabawy ruchowe.

Zabawa wierszami Tuwima
Zajęcia literackie wykorzystujące metody aktywizujące. Krótkie inscenizacje najpopularniejszych wierszy Juliana Tuwima z udziałem dzieci.

Zanim Tuwim został poetą
Zajęcia literackie przybliżające dziecięce lata sławnego poety. Lekcja wykorzystuje środki multimedialne.

Idzie zima zła 
Zajęcia literacko-plastyczne. Zawierają gry, zagadki i zabawy ruchowe.

Kum-kum-kum z bródką
Zajęcia literacko-plastyczne o wiośnie. Efektem zajęć jest praca plastyczna przygotowana w grupach.

Jestem za Ciebie odpowiedzialny
Lekcja z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai i bajki „Szukając Marudka”.O konieczności opieki nad zwierzętami domowymi w formie zabaw i zagadek.

A to Polska właśnie
Zajęcia z wychowania patriotycznego, poznajemy polskie symbole narodowe.Lekcja wykorzystuje teatrzyk kamishibai i bajkę „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”.

Niewidomi są wśród nas
Propagujemy tolerancję za pomocą gier i zabaw wykorzystujących zmysły inne niż wzrok. Prezentacja teatrzyku kamishibai - bajka „Bursztyn”.

Warsztaty plastyczne
Zajęcia podczas których wykonujemy zakładki do książek, a także laurki i kartki świąteczne różnymi technikami (Dzień Mamy, Walentynki, Boże Narodzenie,Wielkanoc i inne). 

Szkoły podstawowe - klasy IV-VIII

Z Astrid Lindgren
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o lekturę „Dzieci z Bullerbyn”, „Pippi Langstrumpf”. Możliwość realizacji w ramach programu „Książka moim przewodnikiem”(sześć cyklicznych spotkań).

Pajacyk z długim nosem pokazuje Włochy
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o lekturę „Pinokio” Carlo Collodi. Możliwość realizacji w ramach programu „Książka moim przewodnikiem”(sześć cyklicznych spotkań).

Mikołajek przewodnikiem po Francji
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o lekturę „Mikołajek” Rene Gościnnego.Możliwość realizacji w ramach programu „Książka moim przewodnikiem”(sześć cyklicznych spotkań).

Podróż po Anglii z Kubusiem Puchatkiem
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o lekturę „Kubuś Puchatek” Alana Alexandra Millne. Możliwość realizacji w ramach programu „Książka moim przewodnikiem”(sześć cyklicznych spotkań).

W kraju Pana Andersena
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o baśnie Hansa Christiana Andersena.Możliwość realizacji w ramach programu „Książka moim przewodnikiem” (sześć cyklicznych spotkań).

Zanim Tuwim został poetą
Zajęcia literackie przybliżające dziecięce lata sławnego poety. Zawierają zagadki tematyczne. Lekcja wykorzystuje środki multimedialne.

Odzyskanie niepodległości
Zajęcia z wychowania patriotycznego, poznajemy polskie symbole narodowe i okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Zbiory specjalne w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu
Zajęcia omawiające rodzaje zbiorów specjalnych gromadzonych w BP w Sieradzu. Lekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Dokumenty audiowizualne w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu
Zajęcia omawiające rodzaje dokumentów nieksiążkowych, sposób ich gromadzenia i udostępniania. Lekcja oparta na pogadance i dyskusji.

Książka o sztuce – źródło informacji, przeżyć estetycznych i refleksji
Zajęcia czytelnicze przybliżające tematykę sztuki w oparciu o zbiory ikonograficzne.

Tolerancja ważna rzecz
Zajęcia uwrażliwiające na potrzebę akceptacji odmienności. Praca w grupach.

Media pomagają czy szkodzą?
Zajęcia biblioteczne poruszające tematykę nowoczesnych mediów, wyszukiwania w nich informacji i bezpiecznego korzystania z Internetu. Wzbogacone o prezentację multimedialną.

Poznajemy swoje mocne strony
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

W kręgu wartości
Cztery cykliczne spotkania dotyczące przyjaźni, uczciwości, odpowiedzialności,wolności.

Warsztaty plastyczne
Zajęcia, podczas których wykonujemy zakładki do książek, a także laurki bądź kartki świąteczne różnymi technikami (Dzień Mamy, Walentynki, Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne).

Szkoły ponadpodstawowe

Czasopisma bawią i uczą
Zajęcia biblioteczne dotyczące tematyki czasopism, ich klasyfikacji i typów. Prowadzone w oparciu o zbiory BP w Sieradzu, za pomocą metod aktywizujących.

Wyszukiwanie informacji w bazach BP w Sieradzu i innych bibliotek
Zajęcia biblioteczne o charakterze warsztatowym dotyczące wyszukiwania informacji w bazach BP i innych bibliotek. Zapoznanie ze stroną internetową BP,katalogami tradycyjnymi i internetowymi (zbiorów zwartych i ciągłych).

Tak bardzo różni, czyli o tolerancji
Zajęcia poruszające tematykę tolerancji wobec innych. Lekcja wykorzystuje metody aktywizujące. W dużej części oparta na pracy w grupach.

Sieć nie zawsze bezpieczna
Zajęcia omawiające zagrożenia w świecie Internetu, poruszające problem cyberbullyingu. Lekcja oparta na pracy w grupach wzbogacona o prezentację multimedialną,

Od nauki do pracy
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, z wykorzystaniem techniki dramy.