Cytat miesiąca

 

"Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem,
działać z optymizmem


Hermann Hesse

 

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

 

Rok 2018

 1. Domy Pomocy Społecznej
 2. Dyscyplina w wychowaniu
 3. Edukacja alternatywna
 4. Empatia a wychowanie i nauczanie
 5. Gry komputerowe
 6. Hazard
 7. Herbert Zbigniew
 8. Język angielski w przedszkolu i nauczaniu początkowym
 9. Język angielski w szkołach ponadgimnazjalnych
 10. Kobieta w społeczeństwie - artykuły z czasopism
 11. Kobieta w społeczeństwie - wydawnnictwa zwarte
 12. Komunikacja niewerbalna
 13. Nadzór pedagogiczny
 14. Nowości pozyskane do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu za działanie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+.  - Flash mob „Stop cyberprzemocy”
 15. Nowości pozyskane do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu za działanie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu Erasmus+. - Performance i debata Aktywna Tolerancyjna Otwarta Młodzież
 16. Praca domowa ucznia
 17. Prezentacje i wystąpienia publiczne
 18. Samorząd szkolny
 19. Stereotypy
 20. Uniwersytet Trzeciego Wieku
 21. Wychowanie patriotyczne

 

Rok 2017

 1. Andrzejki, wróżby
 2. Asertywność, czyli sztuka mówienia NIE!
 3. Conrad - Korzeniowski Joseph
 4. Czas wolny dzieci i młodzieży
 5. Dyskalkulia
 6. Edukacja globalna
 7. Filmy edukacyjny w zbiorach audiowizualnych
 8. Głos narzędziem pracy nauczyciela
 9. Grupy rówieśnicze
 10. Matematyka w nauczaniu początkowym - wydawnictwa ciągłe
 11. Matematyka w nauczaniu początkowym - wydawnictwa zwarte
 12. Matematyka w wychowaniu przedszkolnym
 13. Mnemotechniki czyli techniki zapamiętywania
 14. Motywacja uczenia się
 15. Mózgowe porażenie dziecięce
 16. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - literatura dla dzieci i młodzieży
 17. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - materiały pomocnicze dla nauczycieli, wychowawcówi rodziców
 18. Naucza czytania w przedszkolu i klasach początkowych
 19. Nauka pisania w przedszkolu i klasach początkowych
 20. Piłsudski Józef
 21. Portale społecznościowe
 22. Powstanie Kościuszkowskie
 23. Przyjaźń w relacjach międzyludzkich
 24. Resocjalizacja nieletnich
 25. Reymont Władysław Stanisław
 26. Rytmika w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym
 27. Subkultury i podkultury
 28. Wagary
 29. Walentynki - materiały repertuarowe dla szkół i przedszkoli

 

Rok 2016

 1. Alkoholizm choroba jednostki i społeczenstwa
 2. Alkoholizm profilaktyka i terapia
 3. Alkoholizm programy profilaktyczne i scenariusze
 4. Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży
 5. Anoreksja i bulimia
 6. Autoagresja, autodestrukcja, samookaleczenia
 7. Edukacja domowa
 8. Eurosieroctwo
 9. FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
 10. Fonoholizm - uzależnienie od telefonu komórkowego
 11. Graffiti
 12. Hospicja - opieka paliatywna
 13. Jąkanie
 14. Kara śmierci
 15. Komiks
 16. Fotografia moim hobby
 17. Humor w pedagogice i psychologi
 18. Kłamstwo w relacjach interpersonalnych
 19. Metoda Marii Montessori
 20. Mozart Wolfgang Amadeus
 21. Niewidomi i niedowidzący
 22. Niesłyszący i niedosłyszący
 23. Origami – sztuka składania papieru
 24. Pies - przyjacielem i terapeutą
 25. Płeć kulturowa
 26. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 27. Przemoc jako zjawisko społeczne
 28. Przemoc seksualna
 29. Przemoc w rodzinie
 30. Przemoc w szkole
 31. Rasizm, dyskryminacja, uprzedzenia
 32. Rozwody
 33. Rozwój dziecka 5-6 letniego
 34. Sienkiewicz Henryk - zbiory ciągłe
 35. Sienkiewicz Henryk - zbiory zwarte
 36. William Szekspir - bibliografia podmiotowa
 37. William Szekspir - bibliografia przedmiotowa
 38. Wykluczenie społeczne i marginalizacja
 39. Terroryzm
 40. Żłobki

 

Rok 2015

 1. Agresja elektroniczna (cyberbullying, cyberstalking, flaminf, trolling)
 2. Biblioteki cyfrowe
 3. Biblioteki pedagogiczne w Polsce
 4. Biblioteki szkolne w Polsce - czasopisma
 5. Biblioteki szkolne w Polsce - książki
 6. Coaching
 7. Czytelnictwo - teoria
 8. Długosz Jan
 9. Dzień Babci, Dzień Dziadka
 10. Dzień Dziecka – materiały repertuarowe
 11. Dzien Matki – materiały pomocnicze dla szkół i przedszkoli
 12. Dzień Nauczyciela - materiały pomocnicze dla szkół i przedszkoli
 13. Dzień Ojca - materiały pomocnicze dla szkół i przedszkoli
 14. Edukacja plastyczna w przedszkolu
 15. Edukacja teatralna w przedszkolu
 16. Edukacja teatralna w szkole podstawowej
 17. Edukacja teatralna w szkole ponadpodstawowej
 18. Herbert Zbigniew
 19. Jan Paweł II
 20. Konwicki Tadeusz
 21. Leworęczność
 22. Motyw cierpienia w literaturze
 23. Motyw Holocaustu w literaturze
 24. Motyw kobiety w literaturze
 25. Motyw miłości i erotyzmu w literaturze i sztuce
 26. Nabytki pozyskane do BP w Sieradzu w darze od czytelników (I - VI 2015)
 27. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
 28. Nikotynizm
 29. Ocenianie kształtujące
 30. Pedagogika opiekunczo-wychowawcza. Placówki opiekuńczo - wychowawcze
 31. Popularyzacja czytelnictwa w gimnazjum - materiały pomocnicze
 32. Popularyzacja czytelnictwa w przedszkolu - materiały pomocnicze
 33. Popularyzacja czytelnictwa w szkole podstawowej - materialy pomocnicze
 34. Popularyzacja czytelnictwa w szkole ponadgimnazjalnej - materialy pomocnicze
 35. Prace plastyczne moim hobby
 36. Reymont Władysław Stanisław
 37. Rok Witkiewiczów
 38. Rysunek dziecka
 39. Teatroterapia
 40. Wolontariat
 41. Wychowanie do wolności
 42. Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w edukacji
 43. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu poszczególnych przedmiotów
 44. Zabawki w wychowaniu

 

Rok 2014

 1. Cukrzyca nie musi być przeszkodą
 2. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
 3. Gotowość szkolna. Obowiązek szkolny
 4. Harcerstwo - dobry sposób na wakacje
 5. Kolberg Oskar
 6. Matematyka w gimnazjum
 7. Matematyka w szkołach ponadgimnazjalnych
 8. Nieśmiałość
 9. Pedagogika resocjalizacyjna
 10. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
 11. Uczeń zdolny
 12. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych
 13. Wspomaganie szkoły

 

Rok 2013

 1. Arteterapia 
 2. Autyzm
 3. Biblioterapia
 4. Ekologia w edukacji - materiały dla nauczycieli i uczniów - książki zakupione z dotacji WFOŚiGW
 5. Internat - jako środowisko wychowawcze
 6. Lutosławski Witold
 7. Nabytki - bibliotekoznawstwo, socjologia, ekonomia (lipiec - grudzień 2012)
 8. Nabytki - ekologia, biologia, medycyna (lipiec - grudzień 2012)
 9. Nabytki - literatura, historia, sztuka (lipiec - grudzień 2012)
 10. Nabytki - pedagogika i psychologia (lipiec - grudzień 2012)
 11. Nagroda i kara w wychowaniu
 12. Nowotwory co o nich wiemy
 13. Ogród - moje hobby - książki zakupione z dotacji WFOŚiGW
 14. Powstanie Styczniowe
 15. Powstanie Styczniowe - zbiory regionalne i materiały metodyczne
 16. PRL
 17. Przedszkole - współpraca z rodzicami i środowiskiem
 18. Szkoła - współpraca z rodzicami
 19. Szymborska Wisława
 20. Wycieczki i turystyka szkolna
 21. Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży
 22. Zioła - rośliny lecznicze
 23. Zajęcia terenowe w nauczaniu
 24. Zmiany klimatyczne - przyczyny, skutki, przeciwdzialanie - książki zakupione z dotacji WFOŚiGW

 

Rok 2012

 1. Adopcja
 2. Autorytet nauczyciela
 3. Autorytet rodziców
 4. Cyberprzemoc (komputer, internet, gry komputerowe)
 5. Depresja
 6. Dopalacze i substancje psychoaktywne
 7. Doradztwo zawodowe a rynek pracy
 8. Edukacja zdrowotna i aktywność fizyczna dorosłych
 9. Kibice i pseudokibice
 10. Konflikty w rodzinie
 11. Konflikty w szkole
 12. Konopnicka Maria
 13. Korczak Janusz
 14. Kraszewski Józef Ignacy
 15. Kurator sądowy
 16. Nabytki I-VI 2012 - Bibliotekoznawstwo , literatura, sztuka
 17. Nabytki I-VI 2012 - Pedagogika, psychologia
 18. Nabytkii I-VI 2012 - Socjologia
 19. Macierzyństwo nieletnich
 20. Marketing w bibliotece
 21. Nabytki IX - XII. 2011 r.
 22. Orientacja zawodowa w szkole
 23. Oświata w Austrii, Belgii i Holandii
 24. Oświata w Czechach, Wielkiej Brytanii, Włoszech
 25. Oświata w Danii, Finlandii, Szwecji
 26. Oświata we Francji i Niemczech
 27. Pedagog szkolny
 28. Skarga Piotr
 29. Slang, gwara, język uczniowski
 30. Specjalne potrzeby edukacyjna dzieci i młodzieży
 31. Tolerancja
 32. Tuwim Julian
 33. Wielkanoc
 34. Wykaz lektur szkolnych za lata 2006-2012

 

Rok 2011

 1. Boże Narodzenie - historia, tradycja, obrzędy
 2. Boże Narodzenie - materiały repertuarowe dla szkół i przedszkoli
 3. Curie - Skłodowska Maria
 4. Dorosle dzieci alkoholikow
 5. Domy dziecka
 6. Dzieci ulicy
 7. Etyka zawodu nauczyciela.
 8. Eutanazja
 9. Kreatywnosc i aktywnosc tworcza dzieci
 10. Media w edukacji i wychowaniu
 11. Motyw miłości.
 12. Praca opiekunczo - wychowawcza z dzieckiem chorym poza szkola
 13. Praca socjalna
 14. Samobójstwa
 15. Single
 16. Wychowanie seksualne dzieci i mlodziezy.
 17. Wypalenie i choroby zawodowe nauczycieli
 18. Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

do 2010 roku

 1. Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolaka
 2. Agresja dzieci w wieku przedszkolnym - przyczyny, profilaktyka, terapia
 3. Aktywność twórcz dzieci i młodzieży
 4. Aktywizacja, aktywność, potrzeby kulturalne i edukacyjne ludzi starszych.
 5. Andragogika
 6. Animaloterapia - terapia z udziałem zwierząt
 7. Awans zawodowy nauczycieli - bibliotekarzy
 8. Bankowość
 9. Doskonalenie procesu uczenia się
 10. Dysleksja,dysgrafia,dysortografia.
 11. Dziadkowie w rodzinie.
 12. Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa.
 13. Finanse
 14. Gimnastyka korekcyjna.
 15. Gimnazjum jako środowisko wychowawcze
 16. Grafika komputerowa
 17. Informatyka
 18. Komisja Edukacji Narodowej.
 19. Marketing
 20. Miłosz Czesław
 21. Mobbing
 22. Myślenie twórcze
 23. Nabytki - inne dziedziny (poza pedagogiką i psychologią) styczeń - sierpień 2010.
 24. Nabytki - psychologia i pedagogika styczeń - sierpień 2010.
 25. Nauczanie na odległość.
 26. NLP - neurolingwistyczne programowanie.
 27. Ojcostwo
 28. Organizacja ucząca się
 29. Pedagogiczne i psychologicznekonsekwencje migracji zarobkowej rodziców - EUROSIEROCTWO
 30. Pedagogika przedszkolna.
 31. Podatki
 32. Poradnictwo zawodowe
 33. Pracoholizm
 34. Projekt - metoda aktywizująca we współczesnej dydaktyce.
 35. Prostytucja nieletnich.
 36. Psychologia dziecka przedszkolnego.
 37. Rodzice w szkole.
 38. Rodzina a dziecko niepełnosprawne.
 39. Rodzina zastępcza.
 40. Rozwody.
 41. Socjologia.
 42. Socjotechnika (manipulacja, perswazja).
 43. Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży wiejskiej.
 44. Sześciolatki w szkole.
 45. Święto niepodległości - materiały dla nauczycieli.
 46. Święto niepodległości - z naszych zbiorów.
 47. Terapia pedagogiczna - propozycje zajęć.
 48. Terapia pedagogoiczna - wybrane zagadnienia.
 49. Trudności w nauce (rodzaje, przyczyny).
 50. Trudnosci w uczeniu się matematyki: przyczyny, diagnoza i terapia.
 51. Uczeń zdolny.
 52. Wady postawy - diagnoza, profilaktyka.
 53. Wizerunek nauczyciela.
 54. Wychowanie moralne we współczesnej szkole.
 55. Wychowanie patriotyczne.
 56. Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym: dignozai terapia.
 57. Zdolności i uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym.