Cytat miesiąca

 

"W wychowaniu nie tyle
daje się ocenić
korzyści dobrej edukacji,
ile - następstwa złej. "


Adolf Dygasiński