You're not logged in [ login ]
 
Informacja o użyciu ciasteczek
Informacje podstawowe
Ciasteczka (HTTP Cookie) używane są na tej stronie tylko do utrzymania sesji użytkownika oraz zapamiętywania indywidualnych ustawień. Nie są wykorzystywane do śledzenia, ani mierzenia aktywności użytkownika.

Ich włączenie w przeglądarce i akceptacja są wymagane do prawidłowego działania strony.
Sesja użytkownika
Sesja jest zapamiętywana po stronie serwera, zaś w ciasteczku przesyłany jest jej unikalny numer. Dzięki temu możemy między kolejnymi wyświetleniami strony zapamiętać następujące informacje:
 • aktualnie przeglądany katalog,
 • wybrane hasła z indeksów,
 • historia ostatnio wykonywanych zapytań,
 • zawartość schowka na rekordy,
 • stan zalogowania do konta czytelnika,
 • wybrany widok wyników wyszukiwania,
 • wybrany język przeglądania strony.
Sesja trwa od momentu pierwszego otwarcia strony, do czasu zmiany aktualnie przeglądanego katalogu lub zamknięcia przeglądarki, przy czym w razie braku aktywności po upływie 60 minut dane sesji są czyszczone.
Ustawienia indywidualne
Za pomocą ciasteczek wybrane dane przechowywane są po stronie przeglądarki i wysyłane na serwer w momencie otwarcia strony. Dzięki temu informacje te są trwale zapamiętane i stosowane przy kolejnych wizytach użytkownika danej przeglądarki. W odrębnych ciateczkach zapamiętane są następujące ustawienia:
 • wybrane i zastosowane filtry (dotyczy tylko katalogów, gdzie filtry są skonfigurowane),
 • klucze kryptograficzne pozwalające na automatyczne logowanie do konta czytelnika,
 • informacja o zgodzie użytkownika na stosowanie ciasteczek.
Przydatne odnośniki
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat ciasteczek i sposobu zarządzania nimi w Twojej przeglądarce, pomocne będą poniższe odnośniki.
 

Uwaga!

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Korzystania ze Zbiorów i Usług zatwierdzonym Uchwałą Nr 7/2014/2015 z Rady Pedagogicznej z dnia 15 grudnia 2014r każdy użytkownik biblioteki zobowiązuje się w chwili zapisu do przestrzegania w/w Regulaminu.
W przypadku przetrzymania wypożyczonych zbiorów Biblioteka nalicza opłaty karne za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu oraz stosuje następujące sankcje :

 • wysyła na adres użytkownika trzy upomnienia oraz czwarte – ponaglenie ostateczne  na piśmie
 • blokuje konto użytkownika
 • podejmuje inne działania mające na celu wyegzekwowanie należności  

Od dnia 30 grudnia 2016 r.usługi ksero nieczynne.

stat4u