rok wydania
przed 1991
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
kolekcja tematyczna
Nazwa kolekcji tematycznej:
słowa w wybranych indeksach
Słowa w indeksie "tytuł"
Słowa w indeksie "tytuł serii"
Słowa w indeksie "tytuł czasopisma"
Słowa w indeksie "osoba jako hasło formalne"
Słowa w indeksie "wydawca"
Słowa w indeksie "hasło przedmiotowe dowolne"
Słowa w indeksie "dział bibliografii"
słowa w dowolnym indeksie
słowa w dowolnym indeksie:
Widok:
Sortowanie:

Uwaga!

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Korzystania ze Zbiorów i Usług zatwierdzonym Uchwałą Nr 7/2014/2015 z Rady Pedagogicznej z dnia 15 grudnia 2014r każdy użytkownik biblioteki zobowiązuje się w chwili zapisu do przestrzegania w/w Regulaminu.
W przypadku przetrzymania wypożyczonych zbiorów Biblioteka nalicza opłaty karne za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu oraz stosuje następujące sankcje :

  • wysyła na adres użytkownika trzy upomnienia oraz czwarte – ponaglenie ostateczne  na piśmie
  • blokuje konto użytkownika
  • podejmuje inne działania mające na celu wyegzekwowanie należności  

Od dnia 30 grudnia 2016 r.usługi ksero nieczynne.

stat4u