Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu jest placówką oświatową, jednostką organizacyjną Województwa Łódzkiego. Tworzą ją: biblioteka macierzysta w Sieradzu oraz 7 bibliotek filialnych działających w miastach na terenie województwa łódzkiego (Zduńskiej Woli, Łasku, Poddębicach, Wieluniu, Pajęcznie, Wieruszowie i Bronowie)

 

Przedmiot, zasady gospodarki finansowej i zasady działania Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu zostały określone w Statucie uchwalonym przez Radę Pedagogiczną z dnia 10.09.2018 r.

Przedmiot działania

Biblioteka prowadzi bogatą i zróżnicowaną działalność o charakterze informacyjno-metodycznym (lekcje biblioteczne i spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, organizowanie wystaw, spotkania nauczycieli bibliotekarzy z metodykami do spraw bibliotek szkolnych i inne)

Obszarem działania Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu są powiaty: sieradzki, zduńskowolski, łaski, poddębicki, wieluński, wieruszowski i pajęczański.
Nadzór oraz kontrolę nad działalnością naszej placówki sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 10, luty 2021 09:54 Tomasz Woźniak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18, luty 2021 18:43 Tomasz Woźniak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18, luty 2021 18:44 Tomasz Woźniak