ul. Jagiellońska 2,
98-200 Sieradz

Telefon: 43 822 31 64,
Faks:  43 822 49 62
Wypożyczalnia:
43 822 80 20