1. Ze zbiorów czytelni Użytkownik może korzystać na miejscu lub na zewnątrz zgodnie z Regulaminem wypożyczeń krótkoterminowych.
  2. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, jedynie na terenie Biblioteki.
  3. Użytkownik chwilowo opuszczający czytelnię lub po wykorzystaniu materiałów zobowiązany jest zwrócić wszystkie udostępnione materiały w wyznaczonym miejscu.