Wyniki międzypowiatowego konkursu kaligraficznego „Zapomniana sztuka pięknego pisania”

Dziękujemy za za tak duże zainteresowanie konkursem. Oto wyniki międzypowiatowego konkursu kaligraficznego „Zapomniana sztuka pięknego pisania” W dniu 18 marca 2021 r. komisja konkursowa w składzie:

 1. Maria Szymańska - przewodnicząca, nauczyciel-bibliotekarz, Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu;
 2. Elżbieta Kowalska - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu;
 3. Marzanna Wróbel - nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł.. Łokietka w Sieradzu

oceniła 315 rękopisów z 30 szkół, wykonanych wiecznym piórem i dowolnie zdobionych.

Komisja zweryfikowała zgodność prac z wymogami określonymi w regulaminie i dokonała ich oceny. Przy ocenie pod uwagę zostały wzięte następujące kryteria:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • spełnienie wymogów formalnych i technicznych,
 • poziom artystyczny pracy,
 • oryginalność i staranność wykonania,
 • rozwiązania kompozycyjne.

W trakcie obrad komisja wyłoniła 3 zwycięskie prace:

W kategorii dzieci młodszych (klasy I-III) przyznano:

I. Emilia Woźniak uczennica klasy II a Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie
II.Lena Krawczyk uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie
III. Aleksandra Słupińska uczennica klasy II a Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie

Ponadto komisja postanowiła przyznać 3 wyróżnienia, które otrzymują:

 • Leon Kwaczyński uczeń klasy II a Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu
 • Aleksandra Marciniak uczennica klasy III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie
 • Zofia Brandt uczennica klasy III a Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie

W kategorii dzieci starszych (klasy IV - VIII) przyznano:

I. Ewelina Parzybut uczennica klasy VI c Szkoły Podstawowej im. Księdza Józefa Dolaka w Klonowej
II. Nikola Niedbalska uczennica klasy VI b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni
III. Marika Poraszka uczennica klasy IV Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mokrsku

Ponadto komisja postanowiła przyznać 2 wyróżnienia, które otrzymują:

 • Magdalena Macuga uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej
 • Amaya Pachny uczennica klasy Va Szkoły Podstawowej Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu

Nagrody będą do odebrania w uzgodniony z laureatami sposób. Nie możemy się spotkać i wręczyć nagród osobiście, prosimy laureatów o zamieszczenie swojego zdjęcia z dyplomem i nagrodą w komentarzach na facebooku Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu